Sunday, 26 August 2007

Taqiya i kubik

Germund uppmärksammade mig på denna artikel i Dagen med en intervju av Helena Benaouda, ordförande för Sveriges muslimska råd. Den korta artikeln är sig synnerligen avslöjande.

Som så ofta när denna och andra apologeter för islam uttalar sig i västerländska media förlitar de sig på den fundamentala okunskapen om islam bland journalister, politikeroch inte minst folk i gemen. Detta är det mest flagranta exempel på taqiya jag sett på länge eftersom alternativet okunskap om islams grundsatser framstår som mindre sannolikt för en person i hennes position. Eller, kan det vara så utstuderat att man gett en helt okunnig person uppdraget för att mera övertygande kunna förmedla lögnerna, dvs taqiya.

Intervjun berör främst situationen för apostater från islam, men redan i sitt första svar kommer Benaouda in på islams hållning till andra religioner. Och hon gör det genom att uttala en av de grövsta lögner jag sett eller hört på länge.

Det förhåller sig nämligen precis tvärtom mot vad hon säger. Koranen och haditherna är fulla av hätska utfall mot alla andra religioner och mycket tydliga med att dess utövare skall dödas om de inte omvänder sig till islam.

Koranen föreskriver i bl a 4:89 dödsstraff för apostater. Haditherna är som här: ”Vem som än ändrar sin religion från islam, döda honom” (Sahih al-Bukhari vol. 9, No. 57 p. 45) lika tydliga på den punkten. Denna inställning är dessutom kodifierad i samtliga ledande skolor för den muslimska lagen sharia.

En saklig och grundlig genomgång av detta, grundad på islamska källor, finns här.

Benaoudas försök att med hänvisning till sura 109 hävda att islam medger religionsfrihet är av noll och intet värde. Den har nämligen enligt den av ”profeten” introducerade doktrinen om abrogation (bl a K 2:106) ersatts av ett flertal verser i betydligt senare suror med ett allt annat än tolerant innehåll. Som exempel kan anges 2:191, 8:39, 9:5 och 9:29. Om ni inte har tillgång till koranen finner ni här tre parallella översättningar till engelska. En annan bra källa med koranverserna kategoriserade finns här.

Sammantaget är Benaoudas uttalanden ett av de tydligaste och värsta exemplen på taqiya.

Andra bloggar om: , , ,

3 comments:

Anonymous said...

Är det inte möjligtvis så att Koranen i sig är så motsägelsefull så vilken kretin som helst kan med spridda citat bevisa att jorden är platt??

Nils Dacke said...

Ja, det kanske kan tyckas så. Men nu råkar det vara så att koranen lanserat metoden om abrogation(K2:106 m fl) vilket innebär att en senare vers i Koranen ersätter en tidigare med ev motstridigt innehåll. Det förhåller sig även så att Koranen vad avser förhållandet till "otrogna" är mycket entydig i samtliga sena suror, varav sura 9 är en.

Det finns i sura 2 (den första i Medina) ett markant skifte av tonläge som hänger samman med Muhammeds utveckling från maktlös till maktfull.

KLARTEXTEN! said...

Visst har du rätt! Muslimerna ljuger systematiskt om koranen.

Här hundratals citat från Koranen där kristna och judar fördöms!

http://skepticsannotatedbible.com/Quran/int/long.html