Thursday, 25 October 2007

Naivt, okunnigt och ologiskt

Fredagens ledare i DN är ett märkligt aktstycke. På ett vis påminner den om Koranen eftersom den är full av motsägelser och inkonsekvenser. Dessutom undviker författaren notoriskt att dra rimliga slutsatser då han i analysen kommer nära något som liknar sanning.

Han noterar att nordiska matyrkandidater ofta tycks komma från utsatta miljöer medan brittiska och andra terrorister har sin bakgrund i medelklassen. Trots att en medelklassbakgrund inte räckte där föreslår han att en större muslimsk medelklass borde främjas här genom ökad invandring. Logiken är inte uppenbar.

Samtidigt undviker han att dra den enda rimliga slutsatsen, nämligen att den gemensamma nämnaren för alla dessa muslimska terrorister är just islam. Förklaringen är alls inte ”kulturell och psykologisk”, den är ideologisk och universell och står att finna i otaliga verser i Koranen och och i många hadither. Våldsam jihad mot judar, kristna och otrogna i allmänhet i syfte att göra islam till den dominerande religionen/ideologin är entydigt föreskrivet för alla muslimer(2:216, 8:39 m fl) som inte är förhindrade av handikapp eller ålder. Död som martyr är dessutom enligt Koranen den enda säkra vägen att nå paradiset.

Det utanförskap skribenten talar om är i de flesta fall självförvållat och betingat av regler i Koranen, hadither och i sharia som hindrar integrering med det omgivande samhället. Det finns t ex ett antal verser som säger att en muslim inte får ha judar eller kristna som vänner.

Ledaren säger att: ”Koranens levnadsregler gäller hela livet”. Rätt så, men de gäller dessutom alla aspekter av livet. Detta finns kodifierat i samtliga lagskolor för sharia (fyra ledande inom sunni, en inom shia). Man behöver alls inte vara ”extrem uttolkare” för att konstatera att ”demokrati och mänskliga rättigheter inte är förenligt med islam.” Det kan ju knappast vara en slump att samtliga 57 muslimska länder (även de som betecknas som moderata) har skrivit under ”The Cairo Declaration on Human Rights in Islam”. Detta dokument stipulerar att mänskliga rättigheter skall underordnas och tolkas enligt sharia. Är författaren verkligen så okunnig om islam att han/hon inte känner till detta? Varför då inte överväga att skriva om andra ämnen än islam.

Naiviteten och okunnigheten fira nya triumfer när skribenten säger att: ”islam också erbjuder moderata varianter”. Islam utgår från Koranen (och hadither) och det finns endast en variant (numera) av Koranen, som själv uttalar att den är tydlig och att den troende måste acceptera den i alla dess delar(bl a 44:58 och 4:150-151). Det finns således en islam. Däremot finns det ett stort antal muslimer som inte har läst Koranen och som när de så kan tillämpar vad man skulle kunna kalla kulturell eller ”moderat” islam genom att inte följa alla dess föreskrifter. Glöm aldrig att de så kallade fundamentalisterna är ofantligt mer pålästa än s k ”moderata”.

Skribentens uttalar att: ”Skilj på tro och terrorism. Islam är ett välkommet inslag i Sverige.” Detta visar att hon/han inte har förstått något om islam. Den går inte att reformera eftersom dess urkund,Koranen, av i stort sett alla troende muslimer ses som Allahs direkta ord förmedlade av den siste profeten. Terror har gamla traditioner inom islam eftersom ”profeten” själv förordade det (bl a 3:151, 8:12). Välkomnar man islam innebär det att man förr eller senare får räkna med terror. Ex-muslimen IbnWarraq säger i sin utmärkta bok Why I am not a Muslim att alltför många i Väst: ”är oförmögna att inse att islam är ett hot och att den även är ett hot mot muslimer.”

Kravet att likställa världsreligionerna är riktigt enfaldigt, särskilt som det enligt texten syftar till att främja islam, den enda religion som entydigt i sina urkunder eftersträvar att med våld underkuva alla andra religioner (bl a 2:193, 3:85). Islam är helt enkelt inte rumsren i ett modernt demokratiskt samhälle.

Det bästa sättet att rädda muslimer och andra från våld och förtryck är att följa Ali Sinas råd och bekämpa islam genom att avslöja sanningen om dess kärna och våldsamma historia.

Det torde av detta korta inlägg framgå att islam på intet sätt är förenlig med samhällets ”liberala värderingar”.

Andra bloggar om: , , ,

Monday, 1 October 2007

Avslöjande analys

Fredagens signerade ledare i Svd var något av ljuset i en alltför ofta mörk mediatunnel. Den präglades av insikt, öppenhet och intellektuell integritet, egenskaper vi numera alltför sällan ser exempel på i svenska medier. Heder åt Paulina Neuding för denna synnerligen relevanta och välskrivna artikel.

Artikeln inleds med ett citat från kassettband spridda från moskén på Södermalm med uppmaning att döda judar. Det har uppenbarligen undgått såväl författarinnan som kommentatorer till artikeln att citatet ursprungligen, låt vara med en mindre modifiering härstammar från en betydligt högre auktoritet inom islam än en moské i Stockholm. Uttalandet finns dokumenterat i en av de högst respekterade hadith-samlingarna inom islam. Det återges nedan (min översättning).

Sahih Bukhari Volym 4, Bok 52, Nummer 177:
Berättat av Abu Huraira:
Allah's Apostel sade: "Timmen (Domens dag) kommer inte att inträffa förrän ni strider mot judarna, och stenen, som en jude gömmer sig bakom, skall säga: Åh, muslim, det är en jude bakom mig. Kom och döda honom.”

Enda skillnaden är att träden saknas här. Uttalandet kommer alltså från islams högst mänskliga autoritet, profeten själv. Antisemitismen fanns inom islam många hundra år innan staten Israel ens var påtänkt och etablerad av islams främsta “förebild”. Det är ur sådana gamla och grumliga källor alltför många muslimer än idag hämtar sin inspiration.

Flera av de vänsterzombier, som på bloggar kommenterat Paulinas artikel har reflexmässigt och utan tanke beskyllt henne för “rasism”. Det visar att de som vanligt inte förstått något. Islam råkar vara en religion/ideologi med anhängare från ett stort antal etniska grupper.. Kritik av en sådan ideologi kan således inte vara ett utslag av rasism. Men vad annat kunde man vänta från dessa intellektuella svarta hål varur inget förnuftigt kommer.

Andra bloggar om: , ,