Monday, 1 October 2007

Avslöjande analys

Fredagens signerade ledare i Svd var något av ljuset i en alltför ofta mörk mediatunnel. Den präglades av insikt, öppenhet och intellektuell integritet, egenskaper vi numera alltför sällan ser exempel på i svenska medier. Heder åt Paulina Neuding för denna synnerligen relevanta och välskrivna artikel.

Artikeln inleds med ett citat från kassettband spridda från moskén på Södermalm med uppmaning att döda judar. Det har uppenbarligen undgått såväl författarinnan som kommentatorer till artikeln att citatet ursprungligen, låt vara med en mindre modifiering härstammar från en betydligt högre auktoritet inom islam än en moské i Stockholm. Uttalandet finns dokumenterat i en av de högst respekterade hadith-samlingarna inom islam. Det återges nedan (min översättning).

Sahih Bukhari Volym 4, Bok 52, Nummer 177:
Berättat av Abu Huraira:
Allah's Apostel sade: "Timmen (Domens dag) kommer inte att inträffa förrän ni strider mot judarna, och stenen, som en jude gömmer sig bakom, skall säga: Åh, muslim, det är en jude bakom mig. Kom och döda honom.”

Enda skillnaden är att träden saknas här. Uttalandet kommer alltså från islams högst mänskliga autoritet, profeten själv. Antisemitismen fanns inom islam många hundra år innan staten Israel ens var påtänkt och etablerad av islams främsta “förebild”. Det är ur sådana gamla och grumliga källor alltför många muslimer än idag hämtar sin inspiration.

Flera av de vänsterzombier, som på bloggar kommenterat Paulinas artikel har reflexmässigt och utan tanke beskyllt henne för “rasism”. Det visar att de som vanligt inte förstått något. Islam råkar vara en religion/ideologi med anhängare från ett stort antal etniska grupper.. Kritik av en sådan ideologi kan således inte vara ett utslag av rasism. Men vad annat kunde man vänta från dessa intellektuella svarta hål varur inget förnuftigt kommer.

Andra bloggar om: , ,

3 comments:

Anonymous said...

Vad vet du om domens dag? vad vet du om judarnas historia? vad vet du om islams historia? det är väldigt irriterande när någon skriver bloggar på ett välvårdat språk så men med så tankelöst och ovårdat ogenomtänkt innehåll.du kan lika gärna skriva Fuck islam för det är ungefär där din tankenivå verkar ligga....

pela68 said...

Anonym

Ditt inlägg var just så tankelöst och ovårdat ogenomtänkt innehållslöst som du själv ville påstå att ND:s var!

Läs koranen! Läs ahadith!

Nils Dacke och jag har tydligen gjort det fler gånger och grundligare än du har!

Börja med förslagsvis 9:5- Svärdets vers...

Och ja; Fuck islam!

Anonymous said...

haha isalam skit snack den värsta religionen som finns på jordennnnn!!!!