Thursday, 20 October 2011

Islams mål i Europa

Tack vare Gates of Vienna kunde jag för några dagar sedan ta del av en intressant och talande video, som skildrar delar av en debatt i Belgien nyligen mellan Abu Imran ledare av organisationen Sharia4Belgium och Filip Dewinter ordförande i Städer mot islamisering. Jag tycker det finns skäl att på svenska återge och kommentera texten här.

Abu Imran: ”Ett av våra debattvillkor är att vår profet inte får förolämpas, inte heller Koranen eller Allah. Jag är inte ansvarig för vad som händer med personer som slungar ut förolämpningar. Det finns mängder av muslimer i belgisk politik, vilket är något jag inte kan förstå. Du är antingen muslim eller demokrat, du kan inte vara bådadera. Jag bryr mig inte om otrogna. Min uppgift är att behaga, Allah, inte otrogna. Lagen görs inte i parlamentet, den görs inte av ministrar. Det är Allah som gör lagen. Det är omöjligt för en muslim att vara demokrat. Om du vill acceptera demokrati som din ideologi, så har jag inget emot det. Men du kan inte vara en judisk kristen, du kan inte vara en islamisk jude och du kan inte vara en muslimsk demokrat. Du är antingen muslim eller demokrat.”
Filip Dewinter: ”Det stora problemet är att i Antwerpen, i Flandern, i Europa tolereras detta slag av nonsens! Det får mig att må illa och om det gör mig till intolerant att säga att vi måste förbjuda detta, så må så vara. Detta är vårt största problem, vår största svaghet.”

Det Abu Imran säger här kan för den oinvigde framstå som ett uttryck för islamisk extremism, men med insikt om islamisk doktrin är det i själva verket inget annat än mainstream islam. Hur kan jag då påstå detta? Jo, genom att hänvisa till de främsta företrädarna för samtliga ledande grenar av islam, vilka har uttalat vad som gäller i Ammanbudskapet. Detta budskap. Som anses bindande för alla muslimer säger entydigt att en muslim skall underkasta sig och följa en av de godkända lagskolorna för sharia.
Nu är det så att sharia förnekar de för demokrati mest nödvändiga mänskliga rättigheterna. Detta gäller bl.a. åsikts- och yttrandefrihet, religionsfrihet och alla individers likhet inför lagen. Detta visar att islam är helt oförenlig med västerländsk demokrati, vilket är precis vad Imran säger i videon. Han bekräftar också rättrogna muslimers djupa förakt för alla otrogna.

Filip Dewinter har naturligtvis helt rätt när han säger att vi måste sluta tolerera denna muslimska intolerans.
Den unge muslimen är längre fram entydig om vad hans organisation har som mål ˗ att förvandla Belgien och resten av Europa till islamiska stater. Han medger också att Dewinter har helt rätt då denne menar att islamiseringen pågår för fullt. Det senar är ju något som våra vanliga media hånfullt brukar förneka.

Det som mot bakgrund av denna och liknande information, lätt tillgänglig på nätet och i media, gör mig mest förvånad och frustrerad är att nästan inga i de politiska och mediala eliterna kan eller vill göra en analys och seriös granskning av detta påtagliga hot mot allt de i högtidstalen säger sig värna.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,