Tuesday, 19 June 2007

Ett nytt muslimskt illusionsnummer

Som alltid när Mohammad Fazlhashemi framträder kan vi i denna artikel (SvD Brännpunkt 17 juni) se exempel på taqiyya — den gamla av ”profeten” Muhammed etablerade metoden att ljuga för och lura ”otrogna” i syfte att främja islam.

I det här illusionsnumret tar man som så ofta i muslimsk retorik några positivt värdeladdade ord som ’demokrati’ och ’mänskliga rättigheter’ samt några negativt laddade ord som ’diskriminering’ och ’rasism’ och använder dem i en språklig kompott och i en kontext man tror skall låta bra i västerländska öron. Och som alltid använder man en offerretorik där islam eller muslimer är offer oavsett situation.

Samtidigt är man liksom stora illusionister mycket noga med att dölja och undan hålla den verklighet som skulle avslöja tricket. I den aktuella artikeln bortser man bekvämt från ett antal besvärande elementa i den islamiska ideologin eller kulten. Jag använder här medvetet begreppet kult istället för religion. Som Ali Sina övertygande påvisar i sin senaste bok ”Understanding Muhammad”, kvalificerar sig islam inte som religion utan bör ses som vad den är nämligen en kult kring en narcissistisk ledarfigur.

Låt oss granska några av tricken. De börjar med att hävda att utgången av fallet med sjal på Liseberg ”flyttar fram positionerna för kvinnors rättigheter”. Verkligen? Är inte just slöjan ett uttryck för förtryck av kvinnor? Vad tror de alla dessa hundratals iranska kvinnor — arresterade, slagna och trakasserade av religiös polis denna vår för att de inte bar tillräckligt mycket slöja — skulle säga om det?

Och hur kan det komma sig att det ännu på 80-talet i många muslimska länder var vanligt att muslimska kvinnor inte bar slöja/huvudduk? Sanningen är att det tilltagande trycket på kvinnor att bära slöja är en följd av radikaliseringen av islam i hela världen. Slöjan är mera ett politiskt uttryck än en religiös ”nödvändighet”.

Författarna talar om ”Fördomar och okunskap hos allmänheten...”. Men det är just den djupgående okunskapen om islams rätta ansikte hos politiker, media och allmänhet som är själva förutsättningen för att islamisternas illusionsnummer skall lyckas.

Att som författarna tala om kvinnors rättigheter, demokrati och islam i samma andetag är inget annat än rent hån mot alla liberala demokratiska värden.

Hur kan det komma sig att det är just i de flesta muslimska länder som kvinnor i verklig mening är förtryckta? Och hur kan det komma sig att just samtliga muslimska länder undertecknat CDHRI som ersättning för FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter?

Varför undanhåller docenten med följe läsekretsen förekomsten av CDHRI och vad det dokumentet explicit uttalar? Kan det möjligen bero på att det skulle rycka undan benen för deras attack på Pia Kjaersgaard m fl?

Artiklarna 24 och 25 av CDHRI uttalar klart att mänskliga rättigheter skall vara underordnade (”subject to”) och tolkas (”reference for the explanation”) enligt shariah. Detta medför att bl a de för en fungerande liberal demokrati nödvändiga yttrande- och religionsfriheterna inte existerar. Det medför även att just kvinnors rättigheter och jämlikhet (bl a inför lagen) på ett graverande sätt kringskärs.
Kjaersgaard har alltså sakligt rätt då hon karasktäriserar islam som en ”lagreligion”, som skiljer sig från övriga. Men det är värre än så, eftersom enligt islamisk doktrin alla mänskliga aktiviteter skall följa de ”gudomliga” dekreten i Koranen och haditherna istället för i demokratisk ordning tagna beslut.

De skriver: ”Det är dags för alla som tar demokrati och mänskliga rättigheter på allvar att sätta ner foten.” Jag instämmer helt i den meningen — men på ett helt annat sätt än de tänkt sig.

Västerländska samhällen har under alltför lång tid gjort alltför många eftergifter för islam, en i grunden teokratisk och totalitär kult. Är det rimligt att det moderna liberala samhället skall följa dekret av Mohammad Fazlhashemi’s store namne och förebild, en outbildad psykiskt störd kultledare i 600-talets arabiska öken?

Natuligtvis inte; det skulle leda till intellektuell och kulturell öken här.

Andra bloggar om: , ,

1 comment:

Folkomrostning Nu! said...

Det ar dags att skriva pa namninsamlingen som kraver Folkomrostning om mass-invandringen, se;
http://www.namninsamling.se/
index.php?sida=2&nid=925