Tuesday, 24 July 2007

Granstedt har inget förstått

Granstedts artikel på SvD Brännpunkt avslöjar en makalös historielöshet och brist på insikt om den religiöst/ideologiska bakgrunden till Hamas’ uttalade strävan att ”kasta judarna i sjön”. Hans parallell mellan problemen i Palestina och förhållandena i Sydafrika under apartheid är därför helt utan relevans.

I den muslimska världen håller man sin urgamla historia samt ”profetens” postulat och påbud levande genom att ständigt referera till dem i moskéer och skolor. Koranen och Muhammeds gärning hålls i högsta grad levande.

Västvärlden har istället under ett antal decennier mer eller mindre nedmonterat historieundervisningen och fokuserat mot att ”se framåt” med stora skygglappar mot historien och dess stora betydelse för nutida förhållanden. Många är därför illa rustade att analysera situationer med stark historisk bakgrund. Man man möjligen något ursäkta Granstedt med att han är offer för dessa sakernas tillstånd.

Bakgrunden till Hamas’ och för övrigt den samlade muslimska världens motstånd mot Israel alltsedan dess tillkomst är helt enkelt muhammeds testamente på dödsbädden att rensa hela arabiska halvön från ”otrogna” (se Bukhari Vol 4, bok 52,nr 288). Det är inte i första hand fråga om några gränser hit eller dit utan ideologiskt betingad strävan att eliminera Israel. Granstedt skriver:”När Hamas äntligen väljer att på demokratisk väg få ett folkligt mandat” och tar detta som intäkt för att det skulle röra sig om en demokratisk organisation avslöjar han sin genuina okunskap och naivitet vad avser islam och muslimskt tänkande.

Islam och demokrati är oförenliga eftersom islam och sharia förnekar ett antal av de rekvisit som är nödvändiga för demokrati. Eftersom Hamas är en fundamentalistisk islamisk organisation, gäller detta i högsta grad även för den.

Han skriver vidare: ”Freden måste bygga på insikten att araber har samma människovärde som israeler,”. Detta kan förefalla invändningsfritt menavslöjar åter hans brist på insikt om islam. Det torde inte finnas någon religion eller ideologi som gör en så tydlig skillnad mellan ”troende” och ”otrogna” eller mellan ”vi och dom”, som islam. Otaliga verser i Koranen och mängder av hadither uttalar hur lågt stående judar, kristna och hedningar är i förhållande till de ”troende”. Detta är inte bara något som står i gamla böcker. Det hålls levande och predikas varje fredag i tusentals moskéer över hela världen.

De som måste övertygas om människors lika värde är i första hand muslimerna i området. Där har Granstedt en uppgift att bita i.

Hur tror Granstedt att det skall gå att ”räcka ut handen till” och förhandla med en part med så djupt rotade ideologiska föreställningar?

Andra bloggar om: , , ,

11 comments:

Sara said...

Glöm inte att judarna anser sig vara guds utvalda folk och därmed är lika goda kålsupare när det gäller "vi och dom". Vad gäller Hamas är de säkerligen inga mästare på demokrati. Det är dock ingen ursäkt för att fullkomligt ignorera det palestinska folkets röster.

Anonymous said...

Även jag satt kaffet i halsen när jag läste den nyttiga idioten Granstedt imorse. Har han aldrig sett videosnuttarna från Hamas et al på www.memri.org där det inte handlar om fred men enbart om att mörda alla judar?
/Avi

Magnus Andersson said...

sara: "fullkomligt ignorera det palestinska folkets röster."

Palestiniers röster räknas lika Israelers röster i demokratin Israel. Israel lämnade också Gaza, områden de bebott, för att Palestina skulle få arrangera demokrati. Hur tycker du att det gick? Men Israel har varit generös med bistånd och hjälp till araber och även palestinier, men sällan fått så mycket tillbaka.

Jag vet inte, men kanske du också (som alla andra) fått dig itutat en del i skolan?

När det gäller "vi och dom" så är det alltid så som nationer definieras. Vi har suveräna nationer, och de bygger på en identifikation, ett tillhörande av en nation. Detta innebär inte att man förnekar eller förtrycker andra nationer. Jag talar om nationen Israel men du talar om judar och vi och dom, som om en Israel och en jude var samma sak. Inget kunde vara mera fel! Höga palestinska ledare har dock upprepat talat om att mörda alla judar (se t ex de två första posterna här).

Det handlar alltså inte om att Hamas bara är lite ringrostiga demokrater, utan de är militanta islamister som har som första mål att döda alla judar i nuvarande Israel, men på sikt vill islamisera hela världen.

Se t ex vad Hamasledaren Al-Zahar säger i mitten av denna post:
"We have two important foundations: One is Quranic and the other is prophetic. The Quranic: The divine promise made in the 'Al-Israa Sura' [Chapter 17] is that we will liberate the blessed Al-Aqsa Mosque, 'and we will enter it as we have entered it the first time.' [paraphrasing Sura 17 (The Night Journey), verse 7]. And the prophetic foundation is the message of the prophet Muhammad, that Islam will enter every house and will spread over the entire world." (Jemen-tidningen Al-Ayyam den 25 mars 2007).

Förstår du inte att detta har med religiös fundamentalism klädd i totalitaristisk politik att göra, i motsats till humanism och medmänsklighet, så bör du forska vidare. Läs gärna något av Robert Spencer om Islam. Lycka till!

Nils Dacke said...

Tack Magnus för din relevanta och insiktsfulla kommentar.

Till Sara vill jag säga att din "kålsuparteori" halter betänkligt. Det må vara att judarna enligt sin religion ses som "det utvalda folket" men notera att de aldrig gjort några territoriella anspråk utanför det lilla område som utgör Israel. Sedan det av araberna startade kriget har israel assimilerat betydligt fler judiska flyktingar/migranter från bl a muslimska länder inom sitt begränsade område ön de "palestinier" som flydde som följd av kriget och som enkelt kunde ha assimilerats inom de betydligt större och rikare muslimska länderna i närområdet om man bara velat. Problemet var och mera doktrinört än faktiskt.

Anonymous said...

Pär Granstedts ´common sense´artikel uppfattas som en utmärkt modig och tyvärr ovanlig beskrivning av verkligheten om palestinaproblemet. Palestinierna är inga helgon, men det är inte heller israelerna och man skall komma ihåg att det är israelerna, som ockuperar palestinierna, ej tvärtom. Judar har med intelligens och stor sammanhållning skapat den ekonomi och därmed makt, som behövts för att ha starkt inflytande i västvärlden. Emellertid kan man väl ana att med den aggressiva strategi, som judarna tillämpar inte bara i arabvärlden så lägger dom ånyo sakta men säkert grunden för sin egen förintelse. Mot bakgrund av de rasistiska, tydligen i Sverige okända judiska talmudlagarna, tror jag däremot ej på Granstedts förhoppningsfulla tes om att "freden i Palestina måste byggas på insikten att araber har samma människovärde som israeler". Talmudlagarna säger t.ex.: Judar kallas människor. Icke-judar är däremot icke människor. De kallas kreatur (Baba Mezia 14 B). "Det är påbjudet att döda dem som förnekar Thoran. Till dem som förnekar Thoran hör även de kristna (425 Hagah 425.5)" och uttalanden av ledande judar, t.ex."Dödandet av palestinier är rättfärdigt ty blodet ifrån en jude och en icke-jude kan ej anses vara likvärdigt. Vi måste förstå att judiskt blod och blodet från en Goijim ej är detsamma"(Globe and Mail, Toronto 3/6/1989 - Rabbi Ytzak Ginsburg) eller "en million araber är inte värda så mycket som smutsen under fingernageln på en enda jude" Rabbi Yaacov Ferrin vid gravtalet för den judiske massmördaren Goldstein från Hebron" (The London Times 28/2/1994,p.1). Med den inställningen, som israeliska ledare har om sig själva och till sin omgivning samt partiska stöd dom f.n. får ifrån många politiker, är väl hoppet om en framtida, permanent fred synnerligen tveksamt.

Mi said...

Goda människors önsketänkande gör inte världen god eller terroristerna till goda människor. Okunnighet och rabblande av propagandamaterial ändrar inte historien - trots Göbbels tal om att om man upprepar en lögn tillräckligt ofta så blir den till sist sann.

Sydafrikas apartheidsystem har mycket lite att göra med dagens situation i Israel och de palestinska områdena.
Det spelar ingen roll hur mycket fredsälskare önskar att allt ska lösas som genom ett trollslag om "bara" israelerna gör det eller gör det - eller som Pär Granstedt önskar, sträcker ut handen till de folkvalda terroristerna - de folkvalda terroristerna kommer ändå inte att upphöra med sin "politiska" målsättning: att utplåna Israel.

Menar Granstedt att Israel aldrig förr räckt ut handen? Menar Granstedt att Israel inte vill ha fred? Menar Granstedt faktiskt, att Israel hellre lever i ständig krigsberedskap och krig för att de tycker det är bättre än att "sträcka ut handen" till dem som önskar förgöra dem - och som faktiskt också har det på sin charter!?
Visa mig en palestinsk Mandela så kan vi börja prata jämförelser med Sydafrika. Visa mig en palestinsk ledare som vill ha verklig och varaktig fred med den judiska staten (och inte på ruinerna av den) och som inte glorifierar mördandet av civila, Israels såväl som sina egnas, och som inte indoktrinerar sina barn i skolorna till att hata och döda.

Israel var inte tomt på judar när staten Israel grundades. Där bodde redan judar såväl som araber. När judarna flydde undan pogromer i andra delar av världen och skapade sig en ny framtid i sit historiska hemland, det dåvarande brittiska mandatet Palestina, så skapade de också arbetstillfällen. Därför kom många araber invandrande från de omliggande arabländerna och skaffade sig även de en bättre framtid för sig och sina familjer. Befolkningen ökade markant i regionen.

De enda som medvetet och organiserat fördrev de arabiska palestinierna var inte de palestinska judarna och inte heller den nya staten Israel. De som medvetet startade de förödande krig som följde utropande av staten Israel och som ständigt förlorade krigen var dock arabländerna. Samtidigt som ca 750 000 araber flydde från Israel, blev ca 800 000 judar systematiskt fördrivna eller tvingades på flykt från arabländerna. De flesta hamnade i det nya Israel. Konstigt nog hör man aldrig talas om dem idag - men så är de inte flyktingar längre då de absorberades omgående in i det israeliska samhället. När de flydde från arabländerna förlorade allt de ägde - de får aldrig återvända till sina forna hem och de kommer knappast att bli kompenserade för allt som deras forna arabiska herrar konfiskerade.
De arabiska flyktingarna från det gamla brittiska mandatet Palestina är flyktingar än idag, snart 60 år senare, med flyktingstatus som går i arv! Vem ska man skylla på?

Då Granstedt påstår vid sin minst sagt märkliga jämförelse med den sydafrikanska apartheidhistorien att de nya invandrarna i staten Israel hade "överlägsna vapen" så undrar jag var han hämtar sin "information". Några "överlägsna vapen" var det knappast tal om. Av de "nya invandrarna" var efter kriget de flesta utmärglade överlevande från koncentrationslägren, utan stöd från någon utom sig själva men fast beslutna att överleva, i sitt eget hemland. Det hemland vars existens till denna dag ständigt ifrågasätts.

Hitler valdes också demokratiskt. Gjorde det honom till en bra ledare för det tyska folket? Eller ledde han Tyskland i fördärvet? Jag tror att många palestinier idag ångrar valet av Hamas, som lett dem mer mot fullskaligt inbördeskrig än mot en egen livsduglig stat.


Tvärt emot vad Granstedt anser så finns det inte många likheter mellan det gamla apartheidstyrda Sydafrika och dagens Israel. Jag tror faktiskt inte ens att Granstedt varit i Israel eller på de palestinska områdena. Om han hade det så hade han inte kunnat göra sådana absurda påståenden. Möjligtvis kan man hävda att om någon bedriver någonting som kan liknas vid apartheidpolitik i just nämnda områden, så är det nog palestinierna själva, som etniskt rensar sig fria från judar. Av någon anledning är det tydligen helt accepterat att allt palestinskt territorium ska vara judefritt medans det på det judiska ska det vara - judefritt. Det judiska existerar inte ens i den palestinska drömmen om självstyre.

Man kan inte skylla allt på USA och Israel. Man kan inte behålla sin självrespekt och sin dröm om sann demokrati om man smörar för terrorister, förtryckare och diktaturer. Det är därför man inte kan prata med terroristerna.

A-K Roth said...

Detta är ingenting annat än rena fördomar:

"...Judar har med intelligens och stor sammanhållning...starkt inflytande i västvärlden...aggressiva strategi, som judarna tillämpar inte bara i arabvärlden... så lägger dom ånyo sakta men säkert grunden för sin egen förintelse...rasistiska, tydligen i Sverige okända judiska talmudlagarna..."

Vilket okunnigt och rasistiskt dravel från den anonyme! Tråkigt att läsa.

Alvar Svenson said...

Jodå, Granstedt har väl förstått det han skriver om. Det samma gäller Göran Rosenberg i dagens DN. De som inte förstått är flertalet av kommentarerna på den här bloggen.
Judar och kristna har genom islams historia sett som, dhimmis, skyddsfolk. De har haft rätt att utöva sin religion och i mycket forma sitt eget samhälle. Under långa tider har både judar och kristna innehaft ledande poster i islamska samhällen. Att det predikas mot de otrogna är kanske inte så märkligt med tanke på Europas och västerns agerande i Mellanösterna alltseda korstågstiden. Dessutom avser kritiken mot de otroga inte sällan mot de egna odemokratiska härskarna.
Islam har ju sina rötter i judendom och kristendom. I den arabiska högkultur som under medeltiden låg långt före Europa hade judiska och kristna filosofer och vetenskapsmän ledande postioner.
Även om en rad stater i muslimst dominerande områden är odemokratiska så är nog den prinicipella motsättningen mellan islam och demokrati inte större än den mellan kristendom och demokrati. Islamska lärda har argumenterat för demokrati med koranen som bas. Den världsomspännande undersökningen World Values Study har visat att demokratiska värderingar omfattas i lika hög grad i muslimska länder som i västerländska.
Lika tokigt är det att beskriva judar på det sätt som anonymus gör.
Åtminstone en del av de här citaten verkar vara falska och tillkommna í antijudiskt syfte. Även om det från t.ex vissa bosättare kan förekomma våldsamma yttringar så kan de inte ses som representativa för judendomen. Inte heller den israeliska ockupationspolititen kan ses som representiv för judendomen som religion.
Till Mi vill jag säga att din historieskrivning är tillrättalagt och felaktig.
När staten Israel utropades 1948 var en tredjedel av Palestinas befolkning judar. De hade med få undanta invandrat under 1900-talet. Den flykt du talar om var en aktiv fördrivning av den arabiska befolkning, en fördrivning som det judiska invandrarsamhället inledde redan i decemeber 1947, långt före kriget med arabstaterna. Detta skeende är sedan längre dokumenterat av forskare vid israeliska universitet.
Det var inte "överlevande från koncentrationslägren" som skapade Israel. Det judiska samhället var format innan den grupp invander kom till landet. En egen arme, Haganah fanns långt tidigare. Trots en säkert svår situation hade man 1948 resurser att samtidigt driva bort den infödda befolkningen i det som blev Israel och föra krig mot arabstaterna.
Sen dess har Israel satsat på territoriell expansion. Ockupationspolitiken har alltmer handlar om lägga under sig palestinskt land.
Om detta kan den som vill lära sig mycker bland annat på israelsiska hemsidor från människorättsorganisatonen BetSelem och Fred Nu rörelsen mfl.
/Alvar Svensson

Nils Dacke said...

Tack "mi" för ett bra och sakligt inlägg.
Alvar Svensons kria är allt från den ohistoriska och märkligt rosaskimrande uppfattningen om tillvaron som dhimmis och vanföreställningen om "arabisk högkultur" så belamrad med felaktigheter att det är svårt att veta ens i vilken ända man skulle börja en seriös kritik.

Marthin said...

Vill man se en bildtextad version om hur Israel kommit att finnas till, och inte minst vad som försiggår varje gång Israel drar tillbaka dem expanderande trupplaceringarna; följ denna länk och klicka på play > http://www.terrorismawareness.org/what-really-happened/

Se även Global Axess "Det palestinska förtrycket" (http://webbtv.axess.se/index.aspx?id=323), där Thomas Gür samtalar med Bassam Eid, ledaren för den palestinska människorättsorganisationen "Palestinian Human Rights Monitor". Bilden som Bassam återger är helt främmande om man bara skulle lita till traditionella svenska medier, vilka är genomgående PRO-palestina.

Vidare finns det mängder av klipp ute på världs vida webben, där man bland annat ser hur palestinier uppfostrar sina barn att hata judar. Vad sägs om tecknat där ”hjältarna” utan betänkligheter spränger sig själva, skapandet av en ikon för barn (Mulla Pigg) som dräps av en jude, barnprogram där barnen ringer in för att sjunga judehatande sånger osv osv osv.

Anonymous said...

Alvar Svenson härovan uppvisar minst sagt bristfälliga kunskaper om både islam och östra medelhavsregionen.

De muslimska araberna har mindre "rätt" till området än någon annan grupp (förutom turkarna som anlände ännu senare). Faktum är att både italienare och greker har äldre och mer djupgående historia i dagens Israel än alla muslimska skägg och slöjor i världen.

Araberna ockuperar redan på tok för stora områden i både Nordafrika och Mellanöstern - områden som inte tillhör dem och som borde återbördas till de rättmätiga ägarna. Kristna, judar med flera har nämligen inte bett om att få bli reducerade till något slags skuggfolk i sina egna länder.

Nu är Hamas svammel i det stora hela en blandning av korancitat och vanlig nazism (och den som ifrågasätter detta bör studera organisationens manifest). Men ytterst sett är det bara frågan om ännu en manifestation av islams totalitära och imperialistiska natur. Islams trogna anhängare har aldrig tålt ickemuslimers frihet och rätt till självbestämmande.

Om inte situation vore så dyster (och det gäller numera även delar av Europa) skulle jag bara skratta åt dig och ditt försvar av den "högkultur" som vid första bästa tillfälle skulle släcka den här diskussionen.

Islam betyder "underkastelse". Skulle du frivilligt underkasta dig Alvar?