Saturday, 21 July 2007

Talande bild


Någon tid efter att påven hållit sin sedermera berömda Regensburg-föreläsning publicerades denna bild som kommentar till de händelser som följde.No comments: