Wednesday, 5 December 2007

Après nous le déluge!

Gustafsson i S bad mig för en månad sedan om en kommentar till ”The Coming Third World War” av Paul Weston som han länkat till. Det långa dröjsmålet kan delvis ursäktas med att önskemålet kom mitt i en intensiv (och lyckosam) sikfiskeperiod. Jag kan bara beklaga dröjsmålet.

När G-son uppmärksammade mig på den hade jag ännu inte läst den, men väl många tidigare artiklar av denne alltid välformulerade, relevante och saklige författare.

Det Weston säger i den aktuella artikeln är helt relevant och stämmer väl med vad vakna iakttagare med grundkunskaper i islams dogmer har kunnat notera i flera länder i Europa under ett antal år. Han framhåller att det redan finns åtminstone två möjliga krigsorsaker närvarande.

Den första är att det föreligger ett fiendeförhållande mellan islam och liberal västlig demokrati. Detta fiendeskap upprätthålls och underblåses främst av otaliga imamer i hundratals moskéer över hela västvärlden.

Weston påpekar sakligt att så länge företrädare för islam ideligen utpekar västvärldens värdegrund som sin fiende, så föreligger denna fiendskap, oavsett vad vi och våra ledare säger, såvida vi inte underordnar oss islam.

Som den andra faktorn framhåller han majoritetens ökande vrede och ovilja mot islam trots dess blandade sammansättning av kristna, post-kristna, judar agnostiker, ateister m fl. Han menar att motviljan mot islam förenar dessa vitt skilda grupper.

Men, just här finns en svaghet i hans resonemang. Den stora diversiteten i väst är en risk i sig, som islam kan utnyttja och faktiskt redan utnyttjar. Ett tydligt exempel på detta är att vänstern och islam i flera länder gör gemensam sak trots att de ideologiskt borde stå långt ifrån varandra. Sett i historiens ljus har islam alltid skickligt utnyttjat religiösa/ideologiska sprickor på motståndarsidan. Ett tydligt exempel på detta är erövringen av Palestina år 637 då schismer mellan olika kristna och judiska grupper utnyttjades.

Weston nämner visserligen att urinnevånarna flyttar ut då islam flyttar in i ett område, men han underlåter att påtala graden av segregering i många städer. Faktum är att ett antal storstäder i Europa är på väg att ”balkaniseras”. Detta kan tidigare än en del anar i sig bli ytterligare en krigsrisk.

Weston påpekar att de styrande eliterna genom sitt kortsiktiga agerande underlättar islamiseringen och samtidigt begår förräderi mot sina egna ursprungsbefolkningar. Detta agerande föranleder rubrikvalet.

I en pågående artikelserie utvecklar Weston temat ytterligare. Del 1 publicerades för ett par veckor sedan och del 2 i förra veckan. Den bör läsas som ännu en varning för den utveckling, som tyvärr ser ut att leda mot katastrof.

Ju tidigare vi får stopp på detta vansinne desto mindre blir blodspillan och lidande. Detta enkla samband tycks eliterna inte ha förstått.Man gör närmast ödesbundet samma fatala misstag som en gång det liberala Europa gjorde visavi Hitler. Som alltid kommer vanligt folk att få betala med blod, svett och tårar för elitens missgrepp.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

No comments: