Sunday, 24 January 2010

Vem hycklar egentligen?

Fredagens Människor och Tro innehöll ett inslag, som utgick från rättegången mot Geert Wilders. Programledaren Tithi Hahn och den inbjudna gästen Kajsa Lindhoff från den vänsterpopulistiska stiftelsen Expo använde sig flitigt av de generaliserande begreppen ”högerpopulistisk” och ”högerextrem” utan att på minsta sätt definiera vad de sakligt sett innebär. Detta att klistra på en negativt värdeladdad etikett på meningsmotståndare i stället för att föra en saklig debatt är den vanliga metoden hos flumvänstern. Som så ofta bortser man gärna från att enligt SR:s uppdrag ”sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt”.

Det övergripande målet syns vara att det politiskt korrekta budskapet skall hamras hem och då är varje tänkbart medel tillåtet. Som Timbrorapporten ”Molnformationer och skattekilar” (Roland Poirer Martinsson), presenterad igår (01-21) visar, arbetar svenska medier i hög grad som megafoner för journalisternas egna agendor som lobbyister och pådrivare för personliga övertygelser snarare än som speglare/granskare av den politiska samhällsprocessen i ett nationellt eller internationellt perspektiv. Den som regelbundet följer svenska medier får dagligen sanningen i detta bekräftad.

Som svar på frågan om bakgrunden till åtalet mot Wilders nämner Lindhoff bl.a. filmen Fitna och säger att i den ”försöker han leda i bevis att Koranen uppmanar till terroristbrott”. Han varken ”försöker” eller behöver bevisa något. Han återger ett antal autentiska citat ur Koranen och illustrerar dessa med händelser ur den moderna verkligheten, vilka tidigare har skildrats av olika media. De valda citaten är ett litet urval av den mängd liknande och minst lika våldsinriktade uttalanden, som finns i Koranen och för övrigt även i hadither. Koranen är i sig själv bevis nog för uppmaningar till våld terror och förtryck. Wilders kan knappast klandras för att ett antal muslimer in i våra dagar följer uppmaningar i sitt främsta rättesnöre.

Lindhoff påstår sedan att Wilders ofta ”uttalat hets mot muslimer i väldigt grova ordalag”. Som framgår att bl.a. det tal han höll i Florida förra våren uttalar han sig starkt kritiskt mot islam, men inte mot muslimer. Han kräver däremot att de måste acceptera våra lagar samt fri- och rättigheter och inte propagera för sharia om de vill leva här. Det får anses vara helt rimliga krav.

Hon framhåller som exempel på denna ”hets” att Wilders jämställt Koranen med Mein Kampf och flera gånger sagt att islam är en fascistisk ideologi. Om detta kan sägas att Koranen innehåller en sådan mängd verser, som uttrycker ringaktning och hat mot judar, kristna och otrogna i allmänhet samt upprepade uppmaningar till våld mot och dödande av dessa grupper att jämförelsen får anses helt relevant. I själva verket torde Koranen överträffa Hitlers förfärliga bok vad avser hat och våld.

Vad beträffar jämförelsen mellan fascism och islam kan enkelt konstateras att ett antal egenskaper är gemensamma för de båda ideologierna. Detta gäller t.ex. att individen är underställd staten respektive umma/sharia, att man betonar starka auktoriteter, ett totalitärt system samt att kollektivismen är tydlig. Det framgår vidare med all önskad tydlighet av Ammanbudskapet och Kairodeklarationen att islam liksom fascism är klart antidemokratisk. Ett stort antal muslimska ledare har i uttalanden tagit avstånd från demokrati. När Lindhoff tydligen tar avstånd från jämförelsen undrar man om hon har någon kunskap om islam.

Hahn anser inte att det är logiskt att Frihetspartiet talar om yttrandefrihet och frihet samtidigt som man tar starkt avstånd från islam hon får genast medhåll av Lindhoff, som menar att det är hyckleri. Dessa ställningstaganden visar att de båda saknar de mest elementära kunskaper om islam samt att de har en mycket bristande omvärldsuppfattning. Har det helt undgått dem att samtliga muslimska länder saknar fungerande demokrati och rimliga mänskliga fri- och rättigheter i västerländsk mening samt att företrädare för islam ständigt attackerar dessa rättigheter? Inbillar de sig verkligen att detta bara är tillfälligheter? Är de så förblindade av den politiskt korrekta kulturrelativismen att de inte kan se uppenbara fakta?

Mot slutet av programmet befarar Lindhoff att islamkritiska krafter (naturligtvis i hennes terminologi sammanfattade i klichéer) kommer att gynnas av rättegången oavsett utgång. Det är bara att hoppas att hon får rätt på den punkten. Annars kommer islams frammarsch i västerlandet inte att kunna hejdas.

Nästa inslag i programmet handlade om förföljelser och diskriminering av religiösa minoriteter i Turkiet. En turkisk journalist som intervjuas säger att: ”Turkiet det är ett land uppbyggt på lögner från makten”. Ingen kan nu bli särskilt förvånad över det eftersom taqqiya, lögnen i syfte att främja islam, sedan ”profetens” tid varit en grundpelare. I Människor och tro” veckan innan fanns ett inslag om attacker på den kristna minoriteten i Malaysia. Nästan varje vecka får vi rapporter om diverse planerade eller genomförda terrordåd någonstans i världen, nästan alla med islamiska förtecken. Återigen, hur är det med omvärldsuppfattningen?


Det märkliga är att knappast någon i den förmätna och politiskt korrekta journalistkåren tycks ha förmåga att se sambanden. Hur kan man trots upprepade belägg fortfarande undvika att inse att den gemensamma nämnaren för mycket av världens onda kan stavas med fem bokstäver ˗ ISLAM.

Den som säger sig stå för demokrati samt mänskliga fri- och rättigheter men samtidigt inte gör allt för att motverka islam, den är det som hycklar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

No comments: