Tuesday, 2 February 2010

Vänsterns moraliska och intellektuella haveri

Rubricerat haveri är egentligen så stort och så omfattande att det skulle behövas en omfattande bok för att helt skildra det. Jag tvingas här begränsa mig till några generella iakttagelser för att sedan fokusera på ett par områden, som är särskilt iögonfallande. Det är sorgligt att tvingas konstatera att ett stort antal flumliberaler alltför ofta gör gemensam sak med vänstern och utan eftertanke faller i dess intellektuellt svarta hål ur vilket ingen intellektuellt redig tanke kan komma.

Generellt för vänstern är att man har en notoriskt dålig respekt för fakta i vetenskaplig mening. Detta gäller även de fall då man råkar ha några faktakunskaper alls. Det enda man kan säga till deras försvar vad avser bristen på kunskaper är att de är offer för den nedmontering av kunskapsskolan, som socialdemokraterna inledde i slutet av femtiotalet och om vars konsekvenser vi numera får nästan dagliga rapporter.

Fakta, vilka inte stämmer med eller stöder vänsterns agenda undertrycks, förtigs eller förvrängs ständigt. Här gäller regeln att vänsterns karta gäller oavsett om den stämmer med verkligheten eller ej. Har man inga sakargument tar man omedelbart till metoden att klistra på motståndaren diverse negativt värdeladdade etiketter som högerextremist, främlingsfientlig eller islamofob trots att dessa oftast helt saknar täckning. Att man lyckas med denna taktik beror på att Gramscivänstern sedan länge har sådant grepp över media.

En annan generell egenhet är att man med hull och hår svalt Hamas och andra islamisters definition av USA och Israel som stora respektive lilla Satan. Detta leder till att vänstern med närmast ryggmärgsreflex tolkar och vinklar allt vad dessa nationer gör i negativ riktning. Samtidigt tenderar man att finna förmildrande omständigheter för allt vad diverse terrororganisationer gör.

Nu till det specifika. Ingenstans i världen har strävandena efter kvinnans lika ställning i samhället nått längre än i Västvärlden, och kanske allra mest så i Norden. Trots detta driver man kvinnorättsfrågor här enligt principen ”aldrig nog, alltid mer”. Ofta gäller det rena symbolfrågor, som har ringa eller ingen betydelse för majoriteten kvinnor. Ett typiskt exempel på detta är frågan om kvotering till bolagsstyrelser, vilket endast kan beröra en mycket liten minoritet.

På liknande sätt driver man ständigt frågor rörande homosexuella här trots att ställningen för homosexuella här i Väst är betydligt bättre än i stora delar av världen. I förhållande till sin andel av befolkningen ges homosexuella ett orimligt stort utrymme i medierna.

Samma vänster som är drivande i dessa frågor lierar sig och sympatiserar med Hamas och andra islamistiska organisationer, som står för en synnerligen strikt tolkning av islam och förordar sharia. De står alltså för en syn på bl.a. kvinnor och homosexuella, som är rent medeltida. Denna dubbelmoral framstår som helt ologisk och innebär ett moraliskt och intellektuellt haveri.

 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

3 comments:

Michael said...

Den ena vill att staten ska ha makten den andra vill att bolagen ska ha makten dock är dom bägge frimurare.

Dock är dom bägge förljugna fanatiker.


Menar allvarligt talat är det inte meningen att folket folket ska ha makten??

Hade regeringen haft något vett i skallen skulle dom fått folket politiskt medvetna till ett direkt demokrati styre men nejdå man vill styra över folk tillv arje pris, så man själv ska ha makt över andra.

skadat jävla sätt att tänka.

förlegat och medeltida sätt att tänka, separera sig själv från allt anant.

Anna said...

Det du tar upp har länge förbryllat mig. Hur kan de oerhört större orättvisor som kvinnor utsätts för i länder där islam är den dominerande tron jämföras med de vilkor kvinnor här i väst lever under?
Feministerna och vänstern (och många liberaler) uppträder som de tre aporna - ser inget, hör inget, säger inget - när det gäller islam.

det viktigaste tycks vara att markera avstånd till SD, för beröringsskräcken är total.

Anonymous said...

Kunde inte beskrivas bättre eller mer klarsynt och lättfattligt än så här. Bravo!