Thursday, 11 February 2010

Ullenhag framstår som naiv och okunnig

Enligt artikel i Dagen den 11 februari 2010 uttalar sig FP:s partisekreterare positivt om turkiskt EU-medlemskap, samtidigt som han oroar sig för bl.a. ”den senaste tidens trend i Turkiet” och ökande ”islamofobi” i Europa. Han ”betonar också att det är just de mänskliga rättigheterna som ska vara i fokus för granskningen av Turkiet”. Det senare är lätt att instämma i men sammantaget ter sig hans inställning märklig.

Han tycks vara så blind för fakta och/eller okunnig att han är oförmögen att se just sambandet mellan bristen på mänskliga rättigheter i Turkiet och islam. Man undrar om han hört talas om och är medveten om innehållet i Kairodeklarationen (CDHRI), ett dokument Turkiet undertecknat och ratificerat och att denna tydligt säger att mänskliga rättigheter skall underordnas och tolkas efter endast den islamiska lagen, sharia. Om Ullenhag inte ser att detta är en uppenbar koppling mellan islam och de mänskliga rättigheterna i Turkiet, så finns det goda skäl att se med största oro på den intellektuella och moraliska nivån inom FP:s högsta ledning.

Dessvärre är denna röta vida spridd inom riksdagspartierna eftersom de samtliga är positiva till att Turkiet blir medlem av EU.

Längre fram kommer två meningar i rad som sammantaget saknar varje form av logik. ”Erik Ullenhag betonar också att det är just de mänskliga rättigheterna som ska vara i fokus för granskningen av Turkiet.

- Det är en annan tråkig trend att folk ifrågasätter turkiskt medlemskap för att man i grunden är kritisk mot islam.”

Om det nu vore så att han prioriterar mänskliga rättigheter borde han någon gång fråga sig varför många är kritiska mot islam. Kan det möjligen bero på att islam och mänskliga rättigheter är ungefär lika förenliga som olja och vatten. Om Ullenhag bekvämat sig till att läsa den ovan nämnda Kairodeklarationen och t.ex. Ammandeklarationen hade han om han är normalbegåvad insett att islam i grunden är helt oförenlig med demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter enligt FN:s deklaration.

Han understryker att det visavi Turkiet är viktigt att ”upprätthålla de så kallade Köpenhamskriterierna”. Rätt så! Men vad finner vi under det första kriteriet om inte detta:

”Det politiska kriteriet för medlemskap innebär att landet ska ha effektiva och fungerande myndigheter. Det måste finnas både lagstiftning och ett praktiskt fungerande skydd av yttrandefriheten, föreningsfriheten och en oberoende press. Landet måste ansluta sig till Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna, protokollet för medborgarnas möjligheter att ta ett fall till Europadomstolen och Europarådets ramkonvention för skyddet av nationella minoriteter.

Det politiska kriteriet måste vara uppfyllt för att kandidatländer ska få börja förhandla om medlemskap i EU. Det ekonomiska och administrativa kriteriet kan uppfyllas under förhandlingarnas gång.”

Om nu EU:s jurister och makthavare liksom Ullenhag kan läsa innantill innebär detta kriterium att Turkiet inte ens kan få börja förhandla förrän man officiellt frånträtt Kairodeklarationen. Förutom läskunnighet krävs förstås att man har simultankapacitet nog att kunna relatera minst två dokument till varandra samtidigt och det är kanske för mycket begärt.

Ullenhag ondgör sig sedan över vad han kallar ” islamofobiska strömningar” utan att närmare ange vad han menar med detta. För egen del är jag sedan ett antal år starkt kritisk mot islam som ideologi/religion, men lider på intet sätt av någon form av fobi. Avståndstagandet från islam grundas helt på goda sakskäl. Jag kan villigt erkänna att jag tidigare hade en del förutfattade meningar om islam, då jag trodde att den hade en del försonande drag. Ju mer jag med hjälp av goda och kunniga vägledare, de flesta ex-muslimer födda och uppvuxna inom islam, fördjupat mig i dess skrifter och dogmer, har jag insett att det inte finns några försonande drag med islam.

Att ta in Turkiet i EU skulle vara som att släpa in en gigantisk trojansk häst innanför gränsen. Ingen handel i världen skulle kunna kompensera den skada för västerländsk demokrati, som det skulle medföra.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

1 comment:

Michael said...

lol Turkiet,, mer korrupt land för man leta efter.


Midnight express hahahaha