Friday, 12 February 2010

Doktor Abd och Mister Haqq

Imamen Abd al Haqq Kielan har alldeles uppenbart en betydligt värre personlighetsklyvning än en gång Dr. Jekyll och Mr. Hyde. I genmälet till Carina Hägg gör han en kraftansträngning att framstå som doktor Abd. Den som följt hans aktiviteter under någon tid blir dock inte imponerad. Mister Haqq lyser igenom klart och tydligt.

Inledningsvis säger Kielan: ”Jag har aldrig på minsta sätt sympatiserat med, förespråkat eller försvarat talibanernas syn på islam, samhället, eller kvinnan”. Verkligen?! Han har genom erkännandet av Ammanbudakapet ställt sig bakom att den muslimska lagen sharia skall råda, att Koranen är Allahs direkta ord och därför inte kan ändras samt att inga tolkningar av islam får göras, som strider mot de etablerade rättsskolorna. Den syn på ”islam, samhället, eller kvinnan” som kommer till uttryck där skiljer sig faktiskt bara en hårsmån från den, som talibanerna företräder.

Han säger sig sedan vara en ”moderat, traditionell muslim”, som ”förespråkar integration. Vägen dit går genom utbildning och inklusion i samhället”. Man undrar stillsamt vad han avser med ”integration” respektive ”utbildning”. Menar han att muslimerna skall anpassa sig till det omgivande sekulära majoritetssamhället, eller är det möjligen tvärtom? Som utvecklingen hittills varit i större delen av Europa under de senaste tjugu åren har den muslimska minoriteten ställt ständigt ökande krav på att samhället skall anpassa sig till muslimska normer och behov. Är det detta han avser med integrering, så betackar jag mig. Och vad är det för utbildning han talar om? Så länge han inte konkretiserar det, är uttalandet helt meningslöst.

Kielan gör sedan ett antal påståenden, som han säger visar hans ”uppfattning i kvinnofrågan”. Jag skall här ta upp några av dessa uttalanden och jämföra med de skrifter han med sin namnteckning erkänt.

Kielan: ”Kvinnor och män är absolut jämlika.”
Kommentar (hänvisningar till Koranen om inte annat sägs):
Kvinnor är orena 4:43, 5:6
Kvinnor ska stanna hemma 33:32-33
Kvinnor skall behandlas som husdjur (M:s avskedstal enligt al-Tabari http://islam-watch.org/AbulKasem/Women-Islam-Domestic-Animals.htm )
Kvinnor straffas genom isolering eller prygel om de är olydiga 4:34
Kvinnans vittnesmål är värt hälften av en mans 2:282
Kvinnan är för mannen som en åker 2:223
Kvinnor ärver hälften mot män, 4:11

Till detta kan läggas att mannen får ha fyra fruar plus ett obegränsat antal älskarinnor (slavflickor) 4:3, 4:24, m.fl. Han kan lätt skilja sig utan orsak, vilket kvinnan inte kan. Vid skilsmässa följer barnen mannen. Samtliga dessa regler återspeglas i sharia.

Var och en kan lätt se att ”jämlikheten” är uppenbar.

Kielan: ”Kvinnor har samma själsliga och andliga egenskaper som män.”
Kommentar: Se ovan samt följande.
Männen har ansvaret över kvinnor eftersom Allah gjort dem överlägsna… 4:34

Ibn Warraq konstaterar i boken ”Why I am not a Muslim” med stöd av många hänvisningar: ”Islam är den fundamentala orsaken till förtrycket av kvinnor och förblir det största hindret för utveckling av deras ställning.”

Kielan: ”Misshandel och förtryck är förbjudet i islam, både av kvinnor och män.”
Kommentar: Jämför ovan samt:
  • När din herre inspirerade änglarna, (sägande): Jag är med dig. Så gör så att de troende står fast. Jag skall sprida skräck i de otrognas hjärtan. Slå sedan huvudena av dem och skär av dem fingertopparna. (8:12)
  • Sedan när de heliga månaderna är over, slå ihjäl de otrogna varhelst ni finner dem, och tag dem tillfånga, och belägra dem, och förbered för dem varje bakhåll. Men om de ångrar sig och upprättar dyrkan av Allah och betalar allmosan till de fattiga, då lämna deras väg fri. Se! Allah är förlåtande, barmhärtig. (9:5)
  • ”Strid mot “Bokens folk” och dem, som inte tror på Allah och den yttersta dagen och inte förbjuder det Allah och hans budbärare (Muhammed) har förbjudit och som inte följer sanningens religion, tills de villigt betalar jiziya (extra skatt som otrogna särskilt judar och kristna måste betala under muslimskt styre; min anm.) och är förnedrade. ”(9:29)
Mot slutet hävdar han ”att kvinnor lika väl som män ska kunna utöva sin tro enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter”. Detta är ett synnerligen märkligt uttalande. Som muslim och undertecknare av Ammanbudskapet kan han ju inte rimligen ensidigt frånträda Kairodeklarationen, vilken samtliga muslimska länder ratificerat. Den säger tydligt att mänskliga rättigheter skall underordnas och tolkas endast efter den islamiska lagen, sharia. Detta innebär att ett antal grundläggande fri- och rättigheter förvägras, t.ex:

• Åsikts- och yttrandefrihet (kritik av islam, Koranen eller Muhammed ses som hädelse och kan leda till dödsstraff enligt sharia)
• Religionsfrihet (det är enligt sharia förenat med dödsstraff att lämna islam)
• Kvinnans likhet inför lagen
• Icke-muslimers likhet inför lagen (regler om dhimmitude).

Av detta följer att Kielans sista påstående om att ”islam inte är oförenligt med demokrati” faller på sin egen orimlighet.

Den gode imamen måste en gång för alla bestämma sig för vilket ben han skall stå på.

Anmärkningar:
Ibn Warraq har en indisk/pakistansk bakgrund och började där sin utbildning i en lokal madrassa. Hans fortsatta utbildning skedde i engelsk internatskola och vid universitetet i Edinburgh. Han har skrivit och redigerat flera väl underbyggda böcker om islam och ett antal insiktsfulla artiklar. Läs gärna bl.a. ”How to Debate with the Muslims”.


Abul Kasem är född och uppvuxen i Bangladesh och är verksam som akademiker i Sydney. Han har skrivit flera väl underbyggda böcker och ett stort antal insiktsfulla artiklar. Läs gärna bl.a. ”On the Making of an Unbeliever”.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

2 comments:

Anonymous said...

Watch and read mohammed T-shirt art from Sweden at,
http://www.mohammedt-shirt.com
Please read in English.

Anonymous said...

http://www.hayekinstitutetsverige.com/

Här är länken till Hayekinstitutet där jag hittade stoff till inlägget i Ring P1

MVH
Elisabeth