Thursday, 4 February 2010

Ny taqiyya av Abd al Haqq Kielan

I en journalistiskt hederlig artikel i tidningen Dagen beskrivs under rubriken ”Muslimer och KD har samma värdegrund” dels vissa kontakter mellan Kielan och några ledande kristdemokrater, dels vad nämnde imam uttalat i frågan. Rubrikens citattecken syftar just på den uppfattning denne torgför i artikeln. Det refereras också till den insiktsfulle konvertiten Gjohn-Marko Berisha, som i en tidigare artikel uttryckt stark skepsis mot Kielan och på goda grunder menar att denne har en dold agenda.

Naturligtvis har han en dold agenda. Man behöver inte syna den gode imamen och hans agerande och uttalanden i sömmarna särskilt mycket för att belägga detta. Kielan är en ful ulv i solkiga fårakläder. Gör man dessutom en granskning av islam, som han säger sig företräda så framstår påståendet att muslimer och KD skulle ha en gemensam värdegrund som helt absurt.

Jag uppfattar att KD enligt sitt principprogram står för demokratiska principer och kristet etiska värderingar, vilket bekräftats av flera företrädare för partiet. Hur väl stämmer dessa värderingar med de muslimska, vilka helt grundas på islam? Det enkla svaret är att de inte i något avseende stämmer. De är lika förenliga som eld och vatten. Låt oss ta några exempel.

Abd al Haqq Kielan var en av de första ledande svenska muslimer, som undertecknade ”Ammanbudskapet” ett dokument, som klarlägger grunderna för islam och vem som är muslim. Eftersom den är tagen i konsensus, ijma, av företrädare för de ledande grenarna av islam anses den vara bindande för alla muslimer. Alltnog, ”budskapet” lägger fast grunderna för islam och att en muslim måste underkasta sig den muslimska lagen, sharia, enligt en av de erkända lagskolorna.

Redan här får vi problem med värderingarna eftersom sharia står helt i strid mot snart sagt alla de grundläggande demokratiska principerna som likhet inför lagen, åsikts- och yttrandefrihet, religionsfrihet samt åtskillnad mellan andlig och sekulär makt. Allt inklusive grundläggande mänskliga rättigheter skall underordnas sharia. Som expert på att tillämpa taqiyya nämner naturligtvis inte Kielan inte detta utan låtsas att islam är förenlig med demokrati.

Evangelierna har i kontrast mot detta "Giv åt kejsaren... respektive Gud..." (Matt 22:21). Här finns grunden för den sekulära statens uppdelning mellan världslig och andlig makt.

Jag uppfattar att ”kristet etiska värderingar” grundas på evangeliernas budskap om kärlek och försoning, inte minst den allomfattande "Gyllene regeln" (Matt 7:12). Inom islam finns inte något motsvarande. Dess kärleksbud omfattar endast andra muslimer (K 48:29 och 49:10) och kan sammanfattas i följande: ”Var hård mot de otrogna, men god mot dina [muslimska] bröder”.

Det framgår tyvärr av artiklarna att Göran Hägglund som så många andra svenska politiker har en synnerligen naiv och okunnig inställning till islam. Den okunnigheten är lika skrämmande som Gjohn-Marko Berishas skepsis är berättigad.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

3 comments:

MrPerfect72 said...

the unifying scripture:
http://www.aktivdemokrati.se/AD-forum/viewtopic.php?f=14&t=661&start=0&sid=00d9d31f694d1be39acd3270b71be420

Abd al Haqq Kielan said...

http://abdalhaqq.blogspot.com

Tro inte att alla muslimer luras. Det är extremt...

MrPerfect72 said...

:-) jag tror att alla har godhet att finna inom sig. Gud och godhet levereras i nuet. Alla kan vaelja godheten i nuet och vara ett med guds vilja.