Friday, 28 September 2012

Yttrandefriheten är värd att försvara mot våld och hot


Det finns goda skäl att granska och bemöta Jan Hjärpes inlägg nyligen på Newsmill.  Det är lämpligt att som utgångspunkt för den diskussionen belysa några lätt kontrollerbara fakta. Islam gör enligt Kairodeklarationen anspråk på att alla mänskliga rättigheter skall underordnas och tolkas enligt den islamiska lagen, sharia. Islam anser vidare enligt Ammanbudskapet att sharia skall styra alla aspekter av mänskligt liv. Av detta följer att islam har totalitära anspråk och inte bara är en religion som alla andra utan även en ideologi.
Jag instämmer gärna i att den omdiskuterade filmen om Muhammed är amatörmässigt gjord. Det förhållandet får emellertid inte dölja verkligheten, nämligen att samtliga episoder från minut fyra och framåt är hämtade ur en av islams "heliga" skrifter, Sirah Rasoul Allah, det vill säga biografin över Muhammed. Ett par av episoderna är något vinklade, men det förtar inte ursprunget i förlagan. Det bör framhållas att ett par av episoderna även gett avtryck i Koranen.

Jan Hjärpe och andra väljer i debatten att kringgå dessa faktiska omständigheter vilket leder till flera intellektuella kullerbyttor. Enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är det helt legitimt att granska och kritisera alla ideologier inklusive islam. Istället för att intellektuellt förhålla sig till det använder Hjärpe negativt värdeladdade uttryck som "antiislamisk propaganda", medveten provokation" och "nidbilder av Muhammed". Nu hör till saken att de "nidbilder" han refererar till finns dokumenterade i Muhammedbiografin och ibland även i Koranen.
I sira återges många fler grymma handlingar initierade av Muhammed däribland massakern på den judiska stammen Banu Qurayza, som av Hjärpe på oklara grunder betecknas som "nidbild". Listan på grymheter är lång med allt från mord på "poeter", röveri och våldtäkter till plundring av byar. Det finns knappast något grovt brott Muhammed inte var inblandad i under de sist nio åren i Medina. Allt enligt islams "heliga skrifter".

Det är viktigt att komma ihåg att Muhammed enligt Koranen och islamisk doktrin ses som den främsta förebilden för varje muslim. Hans liv och gärningar enligt sunna (traditionen) utgör också tillsammans med Koranen underlag för reglerna enligt sharia. Det är därför högst berättigat att kritiskt granska "profetens" liv och vandel. Den bild som då framkommer är allt annat än ljus.
Hjärpe för sedan ett märkligt resonemang om "reaktionerna i den muslimska världen" och om att många blir "genuint upprörda av provokationen". Han avlutar med att "det är ansvarslöst och djupt omoraliskt" att granska och kritisera islam, vilket han betecknar som "propaganda". Man häpnar! Här har han moraliska kompass råkat in i ett magnetiskt störningsområde. Kontentan av hans argumentering är att vi skall bedriva självcensur visavi islam för att inte förnärma islamisterna. Det vore enligt min mening djupt omoraliskt eftersom det skulle innebära underkastelse för sharia.

Han väljer försiktigtvis att inte nämna att den islamiska upprördheten grundas på bestämmelser i sharia om att all kritisk granskning av islam och dess källor och allt som kan uppfattad negativt betecknas som förtal och förbjudet. Islam står där i konflikt med yttrandefrihet enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
Eftersom islam har starka totalitära inslag är det enligt min mening en moralisk plikt att noga granska och kritisera islam och dess källor.


No comments: