Friday, 11 January 2008

REA-pris på intellektuell hederlighet

Dagen ledare i DN klagar inledningsvis på att gårdagens debatt i P1 om beräkning av kostnader för invandring var förvirrande. Slälv framstår ledarskribenten som än mer förvirrad och dessutom som gravt intellektuellt ohederlig.

Han skriver: ”Ömsom talades om kostnader för flyktingmottagande, ömsom om kostnader för integration och invandring.” Inte ens denne förvirrade skribent kan väl förneka att invandring av flyktingar och andra har ett uppenbart samband med kostnaderna för integration. Det är inte minst våra PK-media som under en följd av år medverkat till begreppsförvirringen genom att notoriskt beteckna såväl ekonomiska ”flyktingar” (bekvämlighetsinvandrare) som den mindre andelen genuina flyktingar som just flyktingar.

Att tala om vad en enskild invandrare kostar är av ett antal skäl självfallet inte meningsfullt. Det är de samlade kostnaderna för den förda invandringspolitiken, som är av intresse på såväl kommun-som riksnivå. Att sådana beräkningar är högst relevanta visas av att Sveriges kommuner och landsting (SKL) förra året redovisade att det statliga stödet för nyanlända utlänningar endast täcker 22 % av kostnaderna.

Författaren själv är föga relevant när han talar om ”den standardökning som invandringen i perioder medfört...” . Att blanda ihop de senaste decenniernas massinvandring från främmande kultursfärer med den tidigare till antalet begränsade arbetskraftsinvandringen från i huvudsak vår kultursfär är helt enkelt varken sakligt eller intellektuellt hederligt.

När han talar om att invandringen skulle vara positiv för glesbygden, gör han detta rimligen mot bättre vetande eftersom det torde vara bekant för en rikstidning som DN att en majoritet av invandrarna väljer att slå sig ner i ghetton i och kring våra storstäder med svåra sociala och integrationsproblem som följd. Skribenten borde gåra ett besök i verkligheten genom att tala med kommunalråd i t ex Göteborg, Malmö och Södertälje.

Det verkligt stötande i sammanhanget är att medborgarna systematiskt undanhålls de enorma kostnaderna för den förda invandringspolitiken. Det är inte bara stötande, det är djupt odemokratiskt. Samtidigt har de ansvariga för denna totalitära mörkläggning mage att beteckna Sverigedemokraterna som odemokratiska. Man tar sig för pannan.

Kostnaderna är de facto enorma. Redan i mitten av 90-talet konstaterade statens egen utredare professor Ekberg att ”nettokostnaden” för invandringen år 1994 uppgick till ca 30 miljarder kronor. Sedan dess har invandringen ökat kraftigt samtidigt som integrationsproblemen ökat drastiskt. Kostnaderna i dagsläget är därför logiskt sett flerfaldigt högre. Många beräkningar med väsentligt högre kostnader har också presenterats.

Den 28 december 2003 skrev professor Bo Södersten just i DN en artikel i vilken han beräknade kostnaderna till 40-50 miljarder per är. Om man på DN söker på Bo Södersten finner man en länk till artikeln ”Hymla inte med invandringen”. Men sedan är det stopp. Är det en händelse som ser ut som en tanke att just denna artikel är borttagen från arkivet? Kan det eventuellt bero på att professorn bl a säger att: ”Den svenska invandrarpolitiken blir allt mer absurd”.

Skribenten börjar sedan av outgrundlig anledning yra om asylrätten och ”internationella konventioner”. Fakta i målet är att asylrätten i flera årtionden gravt missbrukats och att flyktingar, som svarar mot konventionerna i fråga, är en försvinnande liten del av av dem som beviljas uppehållstillstånd. Allt detta enligt Migrationsverkets egen statistik.

I sammanhanget talar den ”moraliska eliten” ofta och gärna om solidaritet. Men, hur kan det komma sig att lilla Sverige skall vara mer solidariskt än resten av EU tillsammans?

Han avslutar med att svamla om öar och globaliserad värld. Att Sverige med ca 9 miljoner invånare skulle kunna vara livbåt för alla fattiga och lidande i världen faller på sin egen orimlighet. Det vore som att försöka ta ombord alla Titanics passagerare i en livbåt. Det kan bara gå åt h-e.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

No comments: