Sunday, 3 February 2008

Hedervärd kompromisslöshet mot aningslös förljugenhet

Den senaste tiden har jag tyvärr varit föga aktiv på bloggen. Anledningen är främst att jag förrutom dagliga bestyr ägnat mycket tid åt min bok, som helt ägnas åt att avslöja den onda ideologin islam.

Anledningen till att jag nu fattar tangentbordet är att jag igår upplevde något av en känslomässig berg- och dalbana. På morgonen läste jag en insiktsfull artikel ”Why You Fight Islam?” av Ali Sina. På kvällen kastades jag ner i en ravin av förljugenhet av en BBC-dokumentär betitlad ”Retreat – den raka vägen” repriserad på bästa sändningstid av TV 2.

Ali var som alltid kompromisslös i sin sakligt grundade kritik av islam. Under alla de år jag läst hans böcker, debatter och artiklar har jag aldrig funnit något osakligt påstående. Inte för inte har han som en devis på sin hemsida: ” We endeavor to be factually correct, not politically correct.”.

Ali skriver bl a: ”För att bringa fred är det nödvändigt att eliminera hat. Det finns inget mera hatmånglande än islam. Denna doktrin är mera ondskefull än nazismen och kommunismen. Den inspirerar mer hat och splittringän någon av dessa ideologier, som också är baserade på hat. Islam är mera lömsk eftersom den gör anspråk på att vara från Gud. Det är denna tillagda lögn, som gjort den så långlivad. Som Hitler brukade säga, ju större lögn dess mera trovärdig blir den. Islam är det största bedrägeriet någonsin”.

Det kan knappast uttryckas klarare än så. Han tar sedan upp en av de idag vanligaste villfarelserna.

”Det är dåraktigt att tro att det finns många former av islam. Islam är en även om varje muslim tolkar den på sitt eget sätt. Endast en tolkning är korrekt och det är den som ligger närmast Muhammeds tänkande. Salafisterna är närmast sanningen. Det är Bin Ladens och andra jihadisters islam. De oxymoroniska ”moderata muslimerna” lurar helt och hållet sig själva. Genom att upprätthålla islam bekräftar de dess giltighet. De bekräftar terrorismen trots att de hävdar att de inte instämmer i den. Dessa förvirrade så kallat moderata muslimer är mycket farligare än sina terroristbröder. Terroristerna dödar ett fåtal, medan dessa missledda ”moderata” förlänger islams lögn och bevarar mänsklighetens hat och splittring för kommande tider.”

Hållbarheten av Alis åsikt visas bäst av att samtliga terrorister som deltog i 9/11 och 7/7 kom från den ”moderata” muslimska medelklassen i Europa.

Islutet av artikeln gör han ett ofullständigt och därmed oklart uttalande när han säger att: ”Hela detta islamiska vansinne har sina rötter i framgången för den islamiska revolutionen i Iran”. Hans iranska ursprung må ha lett honom till denna betoning, men han har i tidigare artiklar betonat att rötterna till fundamentalismen i modern tid finns i Muslimska brödraskapet i början av förra seklet men ursprungligen i islams skrifter. Otvetydigt gav händelserna i Iran mycket bränsle på brasan.

Men läs gärna hela artikeln och se hur han pregnant kritiserar några horribla beslut tagna av ett par uppenbarligen hjärndöda brittiska labour-ministrar.

Från dessa upplysta höjder svingar vi oss raskt till en avgrund av förljugenhet och hyckleri. Jag genomled det inledningsvis nänmda programmet med tilltagande vämjelse.

I dokumentären har man samlat ett antal okunniga, tydligt vilsna och andligt sökande ungdomar till en s k retreat. Dessa ungdomar utsätts för en ledare, som är en uppenbar ulv i fårakläder. Ett av hans häpnadsväckande uttalanden var att: ”England behöver en kultur”!!

Man ägnar sig åt islams förment andliga innehåll, dess riter och de fem pelarna samt hala-slaktar ett par stackars får, men undviker nogsamt de många nattsvarta sidorna av islam. Härigenom lyckas denne charlatan under viselsen omvända några av sina offer till islam. Det var så att jag nästan tänkte på de stackars fåren.

Denna fördummande ensidiga smörja förnedrar sig TV2 att sprida på bästa sändningstid och utan någon som helst kommentar. Var fanns granskningen, var fanns balansen och var fanns sakligheten? Man borde häpna om det inte varit för det att man nästan slutat häpna över statsmedias multikulturella falskhet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

No comments: