Wednesday, 6 February 2008

Nytt rekord i naivitet

Rekordförsöken i naivitet duggar tätt i Sverige dessa dagar. Ett nytt svårslaget rekord sätts idag av DN: s huvudledare ”Utbilda imamer”. Skribenten menar att utbildning här av imamer skulle medverka till ” att islam liksom kristendom och judendom är en religion med hemort i Sverige.” Han tror vidare att detta skulle leda till att muslimer här skulle acceptera ”att vår gemensamma, världsliga lagstiftning är överordnad religiösa föreskrifter”.
Författaren försöker inte ens förklara hur en svensk imamutbildning skulle kunna förändra islams grunder, Koranen och sunnah. Detta visar att han inte förstått det mest elementära av islam. Enligt troende muslimer är Koranen Allahs direkta och eviga ord. Dessa kan per definition inte förändras av aldrig så välmenande mänskliga ingrepp.
Av detta följer att islams dogmer står helt i motsats till att ” presentera religion som ett samhällsfenomen, som något som förändras över tid och kulturer”. Han skriver sedan:
”Vidare måste den vila på respekt för individen och tolerans för olika uppfattningar. Det kan alltså aldrig bli tal om att sanktionera avarter som kvinnoförtryck eller bokstavstro.”
Man undrar om författaren är medveten om att det är utbildningen av andliga ledare inom islam som diskuteras. Islam betyder en gång och för alla underkastelse inför Allahs vilja. Individens enda uppgift är att följa alla islams föreskrifter och påbud. Ett av de viktigaste påbuden, ofta upprepat i Koranen, är att strida för islam (jihad). Detta är så hårt inskrivet att det av många islamkännare nämns som en sjätte pelare.
Ingen stans i Koranen eller sunnah finns någon tolerans för olika uppfattningar som strider mot källorna. Vad beträffar kvinnoförtrycket så är det inskrivet i såväl Koranen som sharia och utgör därför en integrerad del av islam. Inte heller det torde en svensk imamutbildning kunna ändra på.
Skribenten borde ta en rejäl kurs i islams grunder istället för att prestera en så naiv och okunnig smörja som denna ledare.

Uppdatering
Den oftast kloke Per Gudmundson verkar tyvärr också ha missuppfattat ett och annat. Han skriver: ” Först den dödliga radikaliseringen som får unga män att bli självmordsbombare. Den sker knappt i moskéer över huvud taget, längre.” Detta visar att han har en bristande verklighetsuppfattning. I moskéer sprids islams budskap och det är i sig in i märgen radikalt. Några få av många exempel gavs i mitt förra inlägg.
Per säger vidare att: ” radikaler i islams mittfåra – är ännu mindre ministerns angelägenhet”. Verkligen?! Det borde verkligen vara en angelägenhet för våra politiker om radikala islamister sprider sitt gift på svensk mark; ett gift som avvisar demokrati, förvägrar grundläggande mänskliga rättigheter och menar att samhället skall underordnas sharia.
Det är häpnadsväckande att se i denna debatt vilken galopperande naivitet och okunskap Leijonborg samt instämmande politiker och ledarskribenter demonstrerar.
En eventuell imamutbildning i lilla Sverige bör betraktas mot följande perspektiv. Det finns idag cirka 1.4 miljarder muslimer i världen. I moskéer, islamiska centra och universitet över hela världen sprids den ortodoxa (läs bokstavstrogna) islam med hjälp av outsinliga resurser av petrodollar. Mot den bakgrunden framstår Leijonborgs förslag som ett myggpiss i Atlanten.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

No comments: