Tuesday, 12 February 2008

Prelater pratar i vädret

Ärkebiskopen emeritus K G Hammar kommenterar i DN kollegan Rowan Williams senaste predikament. Han konstaterar att denne på ett antal punkter är ”förvirrande”. Mot detta kan föga invändas; möjligen tilläggas att det är långt ifrån första gången.
Samtidigt framstår Hammar i artikeln som såväl förvirrad som förvirrande. Inom parantes försöker han sig på en politiskt korrekt eufemism när han säger att ”Sharia…främst associeras med (min understrykning) grymma straffmetoder såsom halshuggning, stening och stympning.” Denna ”association” är högst berättigad eftersom samtliga dessa liksom spöstraff är hårt inskrivna i sagda lagar enligt samtliga erkända lagskolor inom både sunni och shia. Dessutom medger sharia varken religions- eller yttrandefrihet och ej heller kvinnans jämlikhet. Det är ett lagsystem helt i konflikt med våra demokratiska fri- och rättigheter. Prelaten borde skämmas.
Med hänvisning till prelatkollegan för Hammar ett förvirrat resonemang om ”religiösa perspektiv på civil och religiös lag”. Mig veterligt finns det inget land i Europa som har ”religiös lag”. Sådan finns bara i efterblivna muslimska länder där just sharia råder i varierande grad. Redan biskoparnas förmodade förebild, Jesus, visste att skilja på civilt och religiöst. Hur vore det om herrarna läste på i NT?
Ingen av dem lyckas i något avseende förklara hur införande av separat lag för vissa skulle kunna underlätta integration. Hittills har allt tal om olika ”communities” bara lett till ökande segregation.
Mot slutet gör han ett häpnadsväckande uttalande när han säger att: ”det är uppenbart att ”religion som privatsak” inte längre är ett fungerande mantra”. Vad har han tänkt sig istället? Vill han införa någon slags teokrati? Och i så fall under Gud eller Allah?
I artikelns sista mening förefaller det som om han både vill äta kakan och ha den kvar. Det dunkelt sagda….

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

1 comment:

Norbergssonen said...

Personer av KG Hammars typ ser nu chansen att rulla tillbaka det sekulära samhället. Det är av det skälet som de flörtar med muslimerna.