Tuesday, 5 February 2008

När enfalden triumferar

Den röriga artikeln Statliga pengar till imamskola visar närmast övertydligt att våra politiker är otroligt enfaldiga och djupt okunniga.
Lars Leijonborg tar initiativ till att ”skattemedel bör användas till att utbilda imamer” eftersom ”det är en rättvisefråga”. Har det helt undgått ministern att religionen/ideologin islam är en av de främsta exponenterna för orättvisa världen skådat. Det övergår mitt förstånd hur en som säger sig vara liberal på något sätt kan främja en rörelse som är så anti-demokratisk och anti-liberal som islam.
Längre fram säger han:
”Det påstås att saudiarabiska radikala muslimer erbjuder sig att tillhandahålla imamer gratis, och brist på pengar gör att moderata muslimer som vill starta en moské inte har något alternativ. Då bidrar vi med öppna ögon till en radikalisering av islam i Sverige, vilket är mycket, mycket olyckligt”.
Vad menar karln? Islam är redan från början och i sin själva kärna radikal nog. Vad sägs om följande få exempel (av otaliga) från ”den heliga” Koranen:
· Tag inte judar och kristna som vänner
· Tag inte otrogna som vänner (utom för att lura dem)
· Bekämpa dem tills där endast finns Allahs religion
· Döda de otrogna var än du finner dem…
· Bekämpa judar och kristna tills de underdånigt betalar (dhimmi-)skatt
· Det är lovligt att ha sex med dina fruar och dina slavinnor
· Njut av det du tagit som krigsbyte
· Använd terror mot de otrogna
Listan skulle kunna göras mycket längre. Och vänligen notera att man inte kan välja och vraka bland Koranens påbud.
Det är sådan förfärlig smörja den förment ”liberale” ministern vill stödja med skattebetalarnas surt förvärvade slantar. Man tar sig för pannan. Om vi vill ha en fredlig och demokratisk utveckling i Sverige och Världen är det inte mer utan istället väsenligt mycket mindre av islam vi behöver. Islam bör kraftigt bemötas och motarbetas på alla fronter eftersom den in i märgen är odemokratisk och omöjlig att reformera.
Den förmodligen hjärndöde sossen Luciano Astudillo gör ett annat häpnadsväckande uttalande när han stöder förslaget:
”Först när den muslimska religionstillhörigheten är ett naturligt inslag i det svenska samhällslivet kan vi bryta utanförskapet och isoleringen som många svenska muslimer upplever”.
Han har tydligen inte förstått något. Det är ju muslimerna själva som isolerar sig från det övriga samhället inte bara här utan i alla andra länder där man etablerar sig. Man följer här exakt samma metod som en gång i Mecka på 600-talet innan man var beredd att ta makten. Spåren förskräcka.
Tycker han verkligen att ett beteende enligt ovan citerade verser ur Koranen bör bli ”ett naturligt inslag i det svenska samhällslivet”? Vill han också att mänskliga rättigheter skall underordnas sharia?
Det är nu mer än hög tid att en bred opinion vänder sig mot de förrädare mot folket som befolkar riksdagen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

1 comment:

sivan said...

Bra skrivet. Det blir värre och värre i sandlådan.